top of page
Krijt & zonen betonvlechtwerk

Privacybeleid

Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT Krijt & Zonen b.v. te Zaandam (KvK 35023782)

Vlechten van betonstaa lHet bedrijf Krijt & Zonen b.v. , gevestigd aan de Rijshoutweg 7, 1505 HL, te Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. 


Onze website: www.krijt.nl is eigendom van ons.Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom hebben wij dit privacy beleid opgesteld, waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken en wat uw rechten zijn. Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben over dit privacy beleid of op de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan of mocht u een verzoek in willen dienen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in artikel 4 dan kunt u contact met ons opnemen. -Per post naar het bovenstaande adres, ter attentie van afdeling Privacy.-Per e-mail naar het e-mail adres: kelly@krijt.nl


1.Persoonsgegevens die wij verwerken 

Krijt & Zonen b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onzediensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:-Uw voor- en achternaam-Uw adresgegevens-Uw geslacht-Uw telefoonnummer-Uw e-mail adres-Uw bankrekeningnummer-Uw IP-adres-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonische gegevens-Locatie gegevens-Gegevens over uw activiteiten op onze website-Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentie netwerk)-Internet browser en apparaat type

2.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ons bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:-U bent een bestaande of voormalige relatie van ons. In een dergelijk geval gebruiken wij uw persoonlijke gegevens enkel om met u te communiceren over onze diensten - services.-Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om onze wettelijke verplichtingen na te komen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.-Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor direct marketing om u berichten en eventuele toekomstige nieuwsbrieven te sturen en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en services.-Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van diensten en services af te stemmen op uw voorkeuren


3.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ons bedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt letterlijk nodig is om de doelente realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aangezien het voor ons niet mogelijk is om van tevoren een dergelijke periode te specificeren, wordt de bewaar periode als volgt vastgesteld als een momentopname:-Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor de verlening van services aan u,worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als nodig is om de services te verlenen en worden enkel opgeslagen voor als referentie.-Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor direct marketing wordenopgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als wij denken dat u voordeel heeft van onze berichten en diensten - services.


4.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Krijt & Zonen b.v. en heeft het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Echter deze informatie is o.a. ook te vinden op uw eigen website of via social media w.o. Google en Safari.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw sumiere persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kelly@krijt.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ons bedrijf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m... 


5.Delen van persoonsgegevens met derden 

Krijt & Zonen b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien ditnodig is en enkel voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daar kunt u feitelijk op vertrouwen.


6.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij niet gebruiken of hanteren 

Ons bedrijf gebruikt géén functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smart phone. Ons bedrijf gebruikt geen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeurs instellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook niet gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we geen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Op deze website van ons bedrijf ,www.krijt.nl worden ook geen cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.


7.Hoe wij persoonsgegevens beveiligenOns bedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons door ons te bellen op het telefoon nummer 075 - 615 7070 of door ons een mail te sturen via kelly@krijt.nl
 

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. 

 

Wat is een cookie? 

 

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren. 

 

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel? 

 

“Essentiële cookies” 

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële  cookies zal de website niet correct werken. 

 

“Marketing cookies” 

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.  

 

“Functionele cookies” 

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal. 

 

“Analytische cookies"

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren. 

 

 

Overzicht van cookies 

 

Essentiële cookies 

 

XSRF-TOKEN 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen 

Duurtijd: Sessie 

 

hs 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen 

Duurtijd: Sessie 

 

svSession 

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker 

Duurtijd: 2 jaar 

 

SSR-caching 

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven 

Duurtijd: 1 minuut 

 

_wixCIDX 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging 

Duurtijd: 3 maanden 

 

_wix_browser_sess 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging 

Duurtijd: Sessie 

 

Consent-policy 

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters 

Duurtijd: 12 maanden 

 

smSession 

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren 

Duurtijd: Sessie 

 

TS* 

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen 

Duurtijd: Sessie 

 

bSession 

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem 

Duurtijd: 30 minuten 

 

 

Fedops.logger.sessionId 

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting 

Duurtijd: 12 maanden 

 

Marketing cookies 

 

fbp 

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 180 dagen 

 

Functionele cookies 

 

wixLanguage 

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan 

Duurtijd: 12 maanden 

 

Analytische cookies 

 

ga 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 2 jaar 

 

gid 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 24 uur 

 

gat 

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden 

Duurtijd: 10 minuten 

 

hjid 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 1 jaar 

 

utma 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond 

Duurtijd: 2 jaar 

 

utmz 

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt 

Duurtijd: 6 maanden 

 

 

Beheer van cookies 

Beheer van cookies via je browser: 

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser. 

 

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner: 

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner: 

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website. 

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan". 

Aanpassen van de toestemming 

Als gebruiker kan je jouw (eerder gegeven) toestemming tot gebruik van cookies op eender welk moment weer aanpassen. Dit wordt mogelijk gemaakt via een druk op de knop “Cookie instellingen” die je onderaan de website terugvindt. 

Vervolgens worden opnieuw de geavanceerde cookie-instellingen weergegeven en kan jij je cookievoorkeuren opnieuw selecteren & bewaren. 

bottom of page